Fysik

fuglesang.jpg

Vetenskapens Hus Science Camp 2014

Under vecka 44 erbjuder vi arbeten inom ämnesområdena partikelfysik och radioaktivitet. Veckan kommer att bestå utav några föreläsningar och inledande laborationer. Tanken är att man som elev ska få inspiration till egna undersökningar.

Partikelfysik
Vi kommer att prata om vad det innebär att hitta nya partiklar i de stora acceleratorerna som partikelfysiker har byggt bl a i CERN, och hur man gör. Man får själv prova på att analysera data och mäta energier och massor. Det finns stora datamängder och uppslag till egna undersökningar.

Radioaktivitet
Vi kommer att prata om radon i hus och hur man mäter radonhalt med olika metoder. Vi diskuterar förekomst av Cesium i vår natur (framförallt svamp) och hur man mäter cesiumhalt med gammaspektrometer. Vi utför experiment och mätningar för att lära oss mer om hur det fungerar.
Det kommer att vara möjligt att låna utrustning även efter vecka 44 för långtidsmätningar av radonhalt.

För frågor och anmälan kontakta Stefan Åminneborg.
Kontakt: stefan.aminneborg@vetenskapenshus.se, tel: 08-790 98 09

Gymnasiearbete som pågår löpande

Kosmisk strålning - riktig mätning med partikeldetektor.
Uppstartsmöte: 17 sept kl 17.30 i Vetenskapen Hus.
Anmäl krävs: tanja.nymark@vetenskapenshus.se

Du har möjlighet att göra ditt gymnasiearbete inom kosmisk strålning där du, eller om ni väljer att arbeta i grupp, får låna hem partikeldetektorer och göra egna mätningar. Du väljer själv vad du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Sedan kommer du t.ex. att kunna jämföra dina mätningar med mätningar som Christer Fuglesang gjort på rymdstationen ISS.

Gymnasiearbetena handleds under hösten då vi träffas vid 4 tillfällen. Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. I början av våren avslutas projektet med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

Information om projektet: Kosmisk strålning 2014.pdf

Schema 2014: Schema2014.pdf

Bakgrund >>
Dokument >>
Kursinformation >>

För frågor och anmälan kontakta Tanja Nymark
Kontakt: tanja.nymark@vetenskapenshus.se

Gymnasiearbete i fysik eller specialisering

IYPT är en internationell tävling i fysik.
Många av IYPT-uppgifterna kan bli riktigt bra gymnasiearbeten. Några av fördelarna är att de är spännande, omväxlande och har ett djup som passar många fysikintresserade elever, oavsett om de vill bygga, optimera eller utforska..
Om man lyckas bra deltar man i uttagningstävlingen för laget i februari 2015 eller ställa upp i Malmö Borgarskolas tävling med gymnasiearbetet.
Läs mer på IYPT >>

Vill ni veta mer om hur ni kan jobba med detta kontakta Stefan Åminneborg.
Kontakt: stefan.aminneborg@vetenskapenshus.se, tel: 08-790 98 09