Fysik

fuglesang.jpgKosmisk strålning
Riktig mätning med partikeldetektor. Du har möjlighet att göra ett projektarbete inom kosmisk strålning där du, eller om ni väljer att arbeta i grupp, får låna hem partikeldetektorer och göra egna mätningar. Du väljer själv vad du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Sedan kommer du t.ex. att kunna jämföra dina mätningar med mätningar som Christer Fuglesang gjort på rymdstationen ISS.

Projektarbetena handleds under hösten då vi träffas vid cirka 4 tillfällen. Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. I början av våren avslutas projektet med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

Bakgrund >>
Dokument >>
Kursinformation >>

För frågor och anmälan kontakta Tanja Nymark (e-post: tanja.nymark@vetenskapenshus.se)

Välkommen med din anmälan.