Gymnasiearbeten

Nu tar vi in anmälningar för läsåret 16/17

Arbeta som en forskare. På Vetenskapens Hus har du möjlighet att göra ditt gymnasiearbete inom biologi, fysik, kemi och matematik. Vissa arbeten går löpande under terminen medan några går samtidigt under ”Vetenskapens Hus Science Camp” vecka 44. Du kan välja att arbeta själv eller i grupp. I projekten lägger vi också stor tyngd på själva forskningsmetodiken.


Gymnasiearbeten som går löpande under terminen

Fysik erbjuder Kosmisk strålning


Vetenskapens Hus Science Camp

Tidigare läsår fokuserade Vetenskapens Hus det mesta av handledning av gymnasiearbeten i samband med novemberlovet vecka 44 och det gör vi även under kommande läsår. Under höstveckan låter vi verksamheten kretsa runt gymnasiearbeten då vi anordnar Vetenskapens Hus Science Camp 2016. Tanken är att elever som deltar under denna vecka ska kunna fokusera på sitt gymnasiearbete, särskilt de praktiska delarna. Under veckan kommer också att bjudas på föreläsningar, seminarier och andra gemensamma aktiviteter. Läs också mer under respektive ämne i menyn till vänster.

Välj exempelvis bland områdena Radioaktivitet (fysik), kemi, samt teman inom biologi och matematik. Fler teman tillkommer eventuellt i höst.


Gymnasiearbeten i samarbete med KTH

Vi samarbetar även med KTH när det gäller gymnasierarbeten. För mer information se KTH gymnasiearbeten.

Kontakt: Marcus Angelin, marcus.angelin@vetenskapenshus.se


Gymnasieaktiviteter vid NatFak, Stockholms universitet

Läs mer om olika aktiviteter för gymnasiet inom geo- och miljövetenskap, kemi, fysik och matematik på Naturvetenskapliga Fakulteten vid Stockholms universitet.

Kontakt: respektive institution på Stockholms universitet