Lärarfortbildning

stat_NV.jpgPraktisk statistik  Fyll på din matematiska verktygslåda i höst! Vi erbjuder dig som är lärare i naturvetenskap på gymnasiet en specialanpassad fortbildning för att du ska kunna göra statistiska undersökningar i klassrummet. Vi arbetar i Excel och går igenom grundläggande statistiska begrepp. Exempel och data kommer att hämtas från biologiämnet.

Tid: 29 augusti kl 14:00-17:00
Målgrupp: Biologi-, matematik- och övriga NV-lärare i gymnasiet
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45
Digital anmälan.
Inbjudan.


naturlig_matematik.jpgAtt vara matematisk Med utgångspunkt i skolprogrammet "Naturlig Matematik" som vänder sig till förskolan provar vi på övningar som lämpar sig för barn i åldrarna 3-8 år, diskuterar olika sätt att angripa problem som rör geometri och taluppfattning samt kopplar våra slutsatser kursplan. Dagen avslutas med en workshop där vi arbetar fram ett material att ta med sig till klassrummet.

Tid: 20 oktober 2014 kl 14-17
Målgrupp: lärare grundskolans lägre årskurser och förskolan.
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45
Digital anmälan.