Lärarfortbildning

pafagel.jpgKärleksliv hos... ...växter, djur och människor

Välkommen till en ämnesövergripande lärarfortbildning för grundskolan och gymnasiet med botanister, zoologer och kulturhistoriker frän Skansen och Vetenskapens Hus.

Tid: torsdagen den 14 augusti kl. 9.00 - 17.30
Plats: Naturens Hus och Skansen

Digital anmälan.
Inbjudan till Kärleksliv


stat_NV.jpgPraktisk statistik  Fyll på din matematiska verktygslåda i höst! Vi erbjuder dig som är lärare i naturvetenskap på gymnasiet en specialanpassad fortbildning för att du ska kunna göra statistiska undersökningar i klassrummet. Vi arbetar i Excel och går igenom grundläggande statistiska begrepp. Exempel och data kommer att hämtas från biologiämnet.

Tid: 29 augusti kl 14:00-17:00
Målgrupp: Biologi-, matematik- och övriga NV-lärare i gymnasiet
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45
Digital anmälan.
Inbjudan.


naturlig_matematik.jpgAtt vara matematisk Med utgångspunkt i skolprogrammet "Naturlig Matematik" som vänder sig till förskolan provar vi på övningar som lämpar sig för barn i åldrarna 3-8 år, diskuterar olika sätt att angripa problem som rör geometri och taluppfattning samt kopplar våra slutsatser kursplan. Dagen avslutas med en workshop där vi arbetar fram ett material att ta med sig till klassrummet.

Tid: Oktober 2014 (datum kommer inom kort)
Målgrupp: lärare förskolan och grundskolans lägre årskurser.
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se, 08-790 98 45
Digital anmälan.