Lärarfortbildning

BIOLOGI


Klimat i fokus

Skaffa dig mer kunskap i klimatfrågan.
Delta i interaktiva föreläsningar om dåtidens, nutidens och framtidens klimat. Möt också forskare som åkte med expeditionen SWERUS till Arktiska oceanen i somras för att lära sig mer om vårt klimat. Dagen arrangeras av Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet i samarbete med Naturens Hus. Inbjudan till Klimat i fokus...
Tid: 8 maj kl. 9:30 - 15:00, fika och lunch ingår
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
Målgrupp: lärare i alla stadier
Anmälan senast 29/4 till: johan.lundberg@vetenskapenshus.se
Frågor ställs till: Ann Franzén, ann.franzen@vetenskapenshus.se


Trollsländor, vattenbin och salamandrar

Vilka småkryp och andra organismer gömmer sig i våra vattendrag?
Välkommen att lära dig mer om hur man tillsammans med barnen håvar och undersöker det myllrande livet under ytan. Vi lär oss känna igen viktiga djurgrupper och studerar deras biologi och skapar näringsvävar. Vi pratar om vilka djur som är växtätare respektive rovdjur, hur de andas och undviker att bli uppätna samt hur de förflyttar sig. Vi tar upp några djurs livscykler, som till exempel trollsländans. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med temat på skolan. Inbjudan till Trollsländor, vattenbin och salamandrar...
Tid: 12 maj kl. 15.30-18.00
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
Målgrupp: Lärare i förskola och grundskola
Anmälan och frågor: senast 28/4 till johan.lundberg@vetenskapenshus.se, 08-790 98 11


Dofter i naturens tjänst – om växternas doftkommunikation

Kan man med hjälp av växtdofter skydda sig mot malaria? Vad händer om man tillsätter kanel vid frögroning? Och hur hittar egentligen parasitväxten sin värd?
Välkommen till fascinerande växters dag och vår fortbildning där vi, tillsammans med professor Anna-Karin Borg Karlsson, kommer att lära oss mer om växters olika dofter och deras nytta. Både för människan, naturen och för växten själv. Dessutom kommer vi att presentera ett antal labbar på temat som du enkelt kan göra med dina elever i skolan. Vi börjar i Naturens Hus och avslutar med en vårvandring i Bergianska trädgården och njuter av alla härliga dofter i Edvard Andersons växthus. Efter detta finns det dessutom möjligheter för er att träffa växtforskare i Gamla orangeriet i Bergianska trädgårdens arrangemang Fascinerande växters dag. Läs mer om dagen...
Tid: 18 maj kl. 14.30 -16.30. Kaffe med tilltugg ingår.
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården.
Målgrupp: Lärare för grundskolans senare del och gymnasiet.
Anmälan och frågor: senast 8 maj till johan.lundberg@vetenskapenshus.se, 08-790 98 11


Kvarts, eklogit och diamant

Att arbeta med naturvetenskapligt med mineral och bergarter.
Hur kan vi känna igen våra vanligaste mineral och bergarter? Välkommen att lära dig mer om hur man kan identifiera mineral och bergarter genom att använda det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi identifierar mineral genom att exempelvis studera dess streckfärg, hårdhet och fettglans och bergarter genom att titta på struktur och innehåll. Efter detta så kommer du att se på stenar med nya ögon. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med stenar och det naturvetenskapliga arbetssättet i skolan. Inbjudan till Kvarts, eklogit och diamant...
Tid: 28 okt kl. 12.30-16.00. Fika ingår.
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
Målgrupp: Lärare i grundskola
Anmälan och frågor: senast 28/4 till johan.lundberg@vetenskapenshus.se, 08-790 98 11


Kärleksliv

Ta chansen att lära dig mer om växters, djurs och människors samspel mellan uppvaktning, sexualitet och förökning.
Vad är lockande i människovärlden, växt- och djurvärlden, varför och för vem? Kärleksliv är en ämnesövergripande lärarfortbildning med botanister, zoologer och kulturhistoriker från Skansen och Vetenskapens Hus.
Tid: höst 2015
Frågor ställs till: Ann Franzén, ann.franzen@vetenskapenshus.se


Evolution

Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växter och djurs evolution.
Tid: höst 2015
Frågor ställs till: Anders Blomqvist, anders.blomqvist@vetenskapenshus.seFYSIK


Ljusdag (del 1)

Välkomna till en lärarfortbildning om ljusets egenskaper. Vi firar ju ljusets år!
Denna dag i maj ägnar vi åt ljusets egenskaper där vi tittar på grundläggande fysikaliska fenomen. Vi börjar med en föreläsning av prof. Gunnar Björk och sedan tre laborationer:
- Spektrum och ljusets vågegenskaper
- Fotoelektrisk effekt och ljusets partikelegenskaper
- Mätning av ljusets hastighet samt besök i Lasergrottan

Tid: ti 5 maj kl. 12.30-18.00. Vi bjuder på lunch och fika!
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.se
Inbjudan till Ljusdag...
Med anledning av att 2015 är ljusets år (http://www.ljus2015.se) arrangerar vi ett antal lärarfortbildningar på temat ljus.


Ljusets tillämpningar, tekniks användning (del 2)

Tid: höst 2015
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.seMATEMATIK


Att vara matematisk

Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal? Vilka geometriska figurer kan ett primtal bilda?
Genom konkreta aktiviteter och naturinspirerade arbetsmaterial närmar vi oss dessa frågor och upptäcker några av de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper. Vi tar avstamp i skolprogrammet ”Naturlig matematik” och berättar om hur vi arbetar laborativt och ”hands-on” med de allra yngsta barnen. I slutet av dagen tar vi tillsammans fram ett material att ta med tillbaka till klassrummet. Inbjudan till fortbildningen...
Tid: Torsdag 7 maj 2015 kl 15-17
Anmälan: Via webbformulär
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se


Praktisk statistik

Fyll på din matematiska verktygslåda i höst!
Vi erbjuder dig som är lärare på gymnasiet en fortbildning för att du ska kunna göra statistiska undersökningar i klassrummet. Vi arbetar i Excel och går igenom grundläggande statistiska begrepp.
Tid: oktober 2015 (exakt datum anslås inom kort)
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.seTEKNIK


Tryck och pys med styr och regler

Denna fortbildningsdag handlar om pneumatik, ellära, styr- och reglersystem, komponenter och delsystem i samverkan.
Låter det spännande och tror du att det kan ge dig något nytt och givande till din undervisning i teknik? Festo bjuder in dig till denna kostnadsfria fortbildningsdag i Vetenskapens Hus. Inbjudan till Tryck och Pys...
Tid: fredagen 24 april, kl. 9-16
Målgrupp: tekniklärare i grundskolan
Kontakt: Stefan Johansson, 040-38 38 30, stefan.johansson@festo.se
Anmälan: utbildning@festo.se. Ange ditt namn, skola, adress och telefonnummer samt ange vilken dag du vill delta. Du får sedan en bekräftelse i retur, med praktisk information.


Energi-experiment

Mer information kommer april 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.seÖVRIGT


SYV-dag

KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus bjuder in till en heldag med naturvetare och ingenjörer i fokus.
Målet med dagen är att ge dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare mer kunskap om yrkesliv och utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik.
Tid: höst 2015
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


Priser för våra fortbildningar: Kostnadsfritt för partners, 800 kr för övriga om inget annat anges.