Lärarfortbildning

På gång 2015
Pris: Kostnadsfritt för partners, 800 kr för övriga om inget annat anges.


FYSIK
Ljusdag (del 1)
Välkommen till en dag som vi ägnar åt ljusets egenskaper då vi tittar på grundläggande fysikaliska fenomen. Vi börjar med en föreläsning av Professor Gunnar Björk och sedan gör vi tre laborationer tillsammans.
Ljusets spektrum och ljusets vågegenskaper
Fotoelektrisk effekt och ljusets partikelegenskaper
Mäta ljusets hastighet och besök i Lasergrottan
Inbjudan.
Lunch och fika ingår!
Tid: onsdag 11 mars, kl. 12.30-18.00
Målgrupp: lärare grundskola och gymnasium
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.se

Med anledning av att 2015 är ljusets år arrangerar vi ett antal lärarfortbildningar på temat ljus. http://www.ljus2015.se


FYSIK
Ljusets tillämpningar, tekniks användning (del 2, höst 2015)
Frågor ställs till: fysik@vetenskapenshus.se

Med anledning av att 2015 är ljusets år arrangerar vi ett antal lärarfortbildningar på temat ljus. http://www.ljus2015.se


FYSIK
Mästarklasser i partikelfysik (17 mars)
Årligt evenemang för både elever och lärare på gymnasiet. Stifta bekantskap med partikelfysik och arbeta med riktiga forskningsdata från CERN, tillsammans med andra forskningscentra i Europa. Dagen innehåller föreläsningar, praktiskt arbete, besök på AlbaNova samt videokonferens som leds av forskare vid CERN.
Frågor ställs till: Stefan Åminneborg, fysik@vetenskapenshus.se


MATEMATIK
Föredrag inför Pi-dagen (13 mars)
Årets Pi-dag anordnas i samarbete med Kulturhuset. Kom och möt oss där. Eller varför inte redan på fredag den 13/3 när vi ordnar en ”förfest” för skolorna i Vetenskapens Hus. För lärare har vi bjudit in talare som ger inspirerande föredrag för matematiklärare.

Attila Szabo, didaktikforskare vid Stockholms universitet och matematiklärare aktiv vid Utbildningsförvaltningen.
Attilas föredrag handlar om hur begåvade barn bemöts i matematikundervisningen.
Tid: fredag 13/3 kl 13:00-13:45
Plats: Vetenskapens Hus, sal:meddelas senare
Anmälan: Via webformulär

Sabine Louvet, lärare på Äppelviksskolan och aktuell som programledare för URs mattesatsning "Kalkyl".
Sabines föredag handlar om att väcka nyfikenhet och engagemang hos elever i matematikundervisningen.
Tid: fredag 13/3 kl 15:00-15:45
Plats: Vetenskapens Hus, sal:meddelas senare
Anmälan: Via webformulär

Ytterligare information om våra aktiviteter under Pi-dagen finns på www.vetenskapenshus.se/pi-dagen
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se eller 08-790 98 45.


MATEMATIK
Att vara matematisk (vår 2015)
Passa på att skaffa dig massor av matematisk inspiration och nya idéer! Hur många stenar får det plats i en viss kvadrat? Kan alla tal läggas i kvadrater eller finns det speciella kvadrattal? Vilka geometriska figurer kan ett primtal bilda? Genom konkreta aktiviteter och naturinspirerade arbetsmaterial närmar vi oss dessa frågor och upptäcker några av de naturliga talens allra mest grundläggande egenskaper. Vi tar avstamp i skolprogrammet ”Naturlig matematik” och berättar om hur vi arbetar laborativt och ”hands-on” med de allra yngsta barnen. I slutet av dagen tar vi tillsammans fram ett material att ta med tillbaka till klassrummet. Mer information kommer feb 2015.
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se


MATEMATIK
Praktisk statistik (höst 2015)
Fyll på din matematiska verktygslåda i höst! Vi erbjuder dig som är lärare på gymnasiet en fortbildning för att du ska kunna göra statistiska undersökningar i klassrummet. Vi arbetar i Excel och går igenom grundläggande statistiska begrepp.
Frågor ställs till: Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Klimat i fokus
Skaffa dig mer kunskap i klimatfrågan. Möt klimatforskare som deltagit på en arktisk expedition samt delta i interaktiva föreläsningar om dåtidens och nutidens klimat. Dagen arrangeras av Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet i samarbete med Naturens Hus.
Tid: 8 maj kl. 9:30 - 15:00, fika och lunch ingår
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
Målgrupp: lärare i alla stadier
Anmälan senast 24/4 till: johan.lundberg@vetenskapenshus.se
Frågor ställs till: Ann Franzén, ann.franzen@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Trollsländor, vattenbin och salamandrar (maj)
Vilka småkryp och andra organismer gömmer sig i våra vattendrag? Välkommen att lära dig mer om hur man tillsammans med barnen håvar och undersöker det myllrande livet under ytan. Vi lär oss känna igen viktiga djurgrupper och studerar deras biologi och skapar näringsvävar. Vi pratar om vilka djur som är växtätare respektive rovdjur, hur de andas och undviker att bli uppätna samt hur de förflyttar sig. Vi tar upp några djurs livscykler, som till exempel trollsländans. Du kommer också att få tips på hur du kan jobba med temat på skolan.
Tid: 12 maj kl. 15.30-18.00
Plats: Naturens Hus i Bergianska trädgården
Målgrupp: Lärare i förskola och grundskola
Anmälan och frågor: senast 28/4 till johan.lundberg@vetenskapenshus.se, 08-790 98 11


BIOLOGI
Kärleksliv (höst 2015)
Ta chansen att lära dig mer om växters, djurs och människors samspel mellan uppvaktning, sexualitet och förökning. Vad är lockande i människovärlden, växt- och djurvärlden, varför och för vem? Kärleksliv är en ämnesövergripande lärarfortbildning med botanister, zoologer och kulturhistoriker från Skansen och Vetenskapens Hus.
Frågor ställs till: Ann Franzén, ann.franzen@vetenskapenshus.se


BIOLOGI
Evolution (höst)
Under denna fortbildning går vi igenom evolutionens grunder och belyser närmre några utvalda växter och djurs evolution.
Frågor ställs till: Anders Blomqvist, anders.blomqvist@vetenskapenshus.se


TEKNIK
Skriva skrivningar i teknikämnet
Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


TEKNIK
Om krafter i tekniken
Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


TEKNIK
Energi-experiment
Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se


SYV-dag (höst 2015)
KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus bjuder in till en heldag med naturvetare och ingenjörer i fokus. Målet med dagen är att ge dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare mer kunskap om yrkesliv och utbildningar inom naturvetenskap, teknik och matematik. Mer information kommer jan 2015.
Frågor ställs till: Ewa Erixson-Carlqvist, ewaec@kth.se