För dig som är lärare

pyro2.jpg

Från modern forskning till skolans kurs- och ämnesplan

Kontakt med dig som lärare
För att få en nära kontakt med undervisningen i skolans naturvetenskap, teknik och matematik har vi ett referenslärarråd. Rådet består av lärare från grundskolan och gymnasiet med syfte att få återkoppling och önskemål om innehåll på vår verksamhet från lärare i olika stadier.

Anpassat för dig och dina elever
Vi vill visa upp naturvetenskapen på riktigt genom experiment nära forskningen men anpassade så att de blir förståeliga och möjliga att anpassa till kursplanen. För dig som lärarna ger vi både ämnesfördjupning och didaktiska kurser. Läs mer om detta på Lärarfortbildningar >>. Vi driver också flera internationella projekt, blanda annat Science on Stage, läs mer om detta på Science on Stage >>

Öppet hus för lärare
Några gånger per år öppnar vi också laboratorierna för att presentera våra aktiviteter som erbjuds dina elever. Då blir det demonstrationer, korta föredrag, vandringar i Bergianska trädgården och Stockholms nya våtmark.